Regulamin płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCar * MasterCard Electronic * Maestro W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 1 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi — w miejscu Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 2 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja So Baro Kaunde Jirugi Niunja So Yop Palkup Tulgi Moa So … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 3 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi Niunja So Sonkal Najunde Daebi … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 4 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi Niunja So Bandae Kaunde Jirugi Gunnun … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 5 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi Gunnun So Ap Palkup Taerigi Kyocha … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 6 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi — w poruszaniu Gojung So Kaunde … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 7 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 8 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Yop Taerigi – … Read More

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 9 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: formy: Saju Jirugi Saju Makgi układy: znajomość układu Chon-Ji techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w … Read More