WYMAGANIA NA STOPIEŃ 5 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Won-Hyo
  • znajomość układu Yul-Gok
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
  • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
  • Dwimyo Jirugi
  • Dwimyo I-jung Jirugi
 3. techniki nożne:
  • Bandae Dollyo Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ilbo Matsogi — 10 elementów
  • Hosin-sul — 8 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.