WYMAGANIA NA STOPIEŃ 4 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Yul-Gok
  • znajomość układu Joong-Gun
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
  • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
  • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
  • Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
  • Gunnun So We Palkup Taerigi
  • Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
  • Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
  • Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi
 4. walki:
  • Ilbo Matsogi — 10 elementów
  • walka wolna bezkontaktowa — bez sprzętu
  • Hosin-sul — 10 elementów
 5. rozbicia — test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — 1 deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 1 deska (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1 deska (kobiety)
  • Apcha Busigi — 2 deski
  • Yopcha Jirugi — 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.