WYMAGANIA NA STOPIEŃ 7 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:

 1. układy:
  • Chon-Ji, Dan-Gun
  • znajomość układu Do-San
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi — wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi (po obrocie) — wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
  • Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi — wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
  • Dwimyo Goro Chagi — z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Naeryo Chagi — z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi — 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.