WYMAGANIA NA STOPIEŃ 2 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Toi-Gye
  • znajomość układu Hwa-Rang
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Ollyo Jirugi
  • Niunja So Baro Kaunde Jirugi
  • Niunja So Yop Palkup Tulgi
  • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi — w miejscu
  • Annun So Sonbadak Miro Makgi — w miejscu
  • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dollyo Chagi — podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Yopcha Jirugi — podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Mikulmyo Dollyo Chagi — kopnięcia ze ślizgiem
  • Mikulmyo Yopcha Jirugi — kopnięcia ze ślizgiem
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • walka tradycyjna — zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu — 10 elementów
  • Hosin-sul — 10 elementów
 5. rozbicia — test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska — zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1 deska (kobiety)
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi — 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi — 2 deski
  • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi — 1 deska (mężczyźni)
  • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.