WYMAGANIA NA STOPIEŃ 3 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Joong-Gun
  • znajomość układu Toi-Gye
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
  • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
  • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
  • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
  • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
  • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
  • Annun So Bakat Palmok San Makgi
  • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
 3. techniki nożne:
  • Aap Moorup Ollyo Chagi
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
  • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • Hosin-sul — 10 elementów
 5. rozbicia — test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 1-2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1-2 deski (kobiety)
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) — 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)
  • Dollyo Chagi — 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły — w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.