Poniżej w pliku znajdują się przyjęte przez nasz klub standardy ochrony małoletnich.

PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH LKS RESPEKT