Regulamin płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności – karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCar
* MasterCard Electronic
* Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Przekazanie darowizny możliwe jest przy posiadaniu rachunku bankowego w jednym z banków znajdujących się poniżej lub posiadając kartę płatniczą jednej z poniższych organizacji kartowych.