WYMAGANIA NA STOPIEŃ 6 CUP

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Do-San
  • znajomość układu Won-Hyo
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi — w poruszaniu
  • Gojung So Kaunde Baro Jirugi — w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi (po obrocie) — w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So
  • Goro Chagi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi — w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Dwitcha Jirugi — pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) — z pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) — wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi — 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach
  • Hosin-sul — 5 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

 

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.