Wiek liczony rocznikowo:

Do 10 roku życia dzieci nie biorące udziału w zawodach.

10-12 lat Młodzik

13-15 lat → Junior Młodszy

16-18 lat → Junior

19-22 lat → Młodzieżowiec

Powyżej 22 roku  życia Senior