KONTAKT

Klub Sportowy RESPEKT

ul. Główna 14, 42-280 Częstochowa

respekttkd@gmail.com

tel. 667-248-942


Masz pytanie? Skontaktuj się z nami…

Formularz kontaktowy

Wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Ludowy Klub Sportowy Respekt z siedzibą przy ul. Lelewela 11/30 w Częstochowie. Gromadzone dane nie są profilowane oraz udostępniane osobom i podmiotom trzecim.


Dane do przelewu

Ludowy Klub Sportowy Respekt

ul. Lelewela 11/30, 42-202 Częstochowa

mBANK PL 63 1140 2004 0000 3202 7710 7761

Tytuł przelewu: Składka członkowska za mc……………………………..(imię i nazwisko członka klubu)