WYMAGANIA NA STOPIEŃ 10 CUP

formy znajomość Saju Jirugi — w obu kierunkach znajomość Saju Makgi — w obu kierunkach pozycje: Charyot Sogi Narani Junbi Sogi techniki ręczne: Narani So Kaunde Jirugi Gunnun So Kaunde Jirugi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Bakat Palmok Najunde … Read More