WYMAGANIA NA STOPIEŃ 10 CUP

 1. formy
  • znajomość Saju Jirugi — w obu kierunkach
  • znajomość Saju Makgi — w obu kierunkach
 2. pozycje:
  • Charyot Sogi
  • Narani Junbi Sogi
 3. techniki ręczne:
  • Narani So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Kaunde Jirugi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Apcha Olligi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Golcho Olligi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Dollyo Chagi — wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
 5. walki:
  • Sambo Matsogi — bez partnera, 2 elementy
 6. ocena sprawności fizycznej:
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-Do

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania z opracowaniem.