WYMAGANIA NA STOPIEŃ 10 CUP

 1. formy

  • znajomość Saju Jirugi — w obu kierunkach

  • znajomość Saju Makgi — w obu kierunkach

 2. pozycje:

  • Charyot Sogi

  • Narani Junbi Sogi

 3. techniki ręczne:

  • Narani So Kaunde Jirugi

  • Gunnun So Kaunde Jirugi — wykonywane w poruszaniu

  • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu

  • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu

  • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu

 4. techniki nożne:

  • Apcha Olligi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

  • Golcho Olligi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

  • Apcha Busigi — wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So

  • Dollyo Chagi — wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So

 5. walki:

  • Sambo Matsogi — bez partnera, 2 elementy

 6. ocena sprawności fizycznej:

  • test gibkości i siły

 7. teoria

  • wiedza o Taekwon-Do

 

Poniżej w pliku znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z opracowaniem.

Klub Sportowy RESPEKT

Al. Kościuszki 10, I piętro (w bramie)

42-202 Częstochowa

respekttkd@gmail.com

tel. 667-248-942