PROGRAM TAEKWON-DO KIDS

Prowadzimy zajęcia Taekwon-do dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Jako jedyna Szkoła Taekwon-do w Częstochowie realizujemy Międzynarodowy Program Taekwon-do KIDS stworzony przez ITF International Taekwon-do Federation (Międzynarodową Federację Taekwon-do) specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program uczy dziecko wartości moralnych, umiejętności poznawczych, koordynacji ruchowej, dbania o kondycje i zdrowie, ale również ważnych umiejętności życiowych takich jak: samodzielność, samoorganizacja, praca zespołowa, przywództwo, odpowiedzialność i właściwe wykonywanie poleceń i zadań.

Celem programu jest rozwijanie fizycznej, poznawczej, behawioralnej, socjalnej i moralnej sfery u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowym założeniem programu jest wdrożenie u dzieci przyzwyczajeń, które uczą i wychowują jak postępować w różnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia prowadzone są w odpowiednio dostowany do wieku dzieci sposób, opierający się na grach i zabawach ruchowych, wykonywaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz praktykowaniu elementów Taekwon-do. Treningi są radosne i przyjemne dla dzieci.

Taekwon-do KIDS wychodzi poza zwykłą samoobronę. Uczy ważnych umiejętności życiowych, jak i kształtuje charakter i zachowania dziecka. Każdy rodzic martwi się bezpieczeństwem swojego dziecka dlatego w programie zawarto rozdziały skupione na bezpieczeństwie, radzeniu sobie w kontaktach z nieznajomymi czy chuliganami.

Dzieci podczas zajęć uczą się 5 zasad Taekwon-do: uprzejmości, uczciwości, wytrwałości, samokontroli i odwagi.

Zajęcia zapewniają szeroki zakres korzyści dla Waszych dzieci, między innymi:

  • Wdrożenie 5 zasad Taekwon-do
  • Naukę szacunku do innych
  • Poprawienie pewności siebie
  • Poprawę koncentracji
  • Dobre ukierunkowanie złych emocji
  • Poprawę zmysłu równowagi
  • Poprawę koordynacji ruchowej
  • Poprawę szybkości reakcji
  • Poprawę sprawności fizycznej
  • Zdrowie

Nasz program kształtuje dobre postawy, kulturę moralną i pewność siebie, które dadzą Waszemu dziecku świetny start w życie!

Rodzicu! Nie zastanawiaj się! Zapisz dziecko już dziś!

Klub Sportowy RESPEKT

Al. Kościuszki 10, I piętro (w bramie)

42-202 Częstochowa

respekttkd@gmail.com

tel. 667-248-942